Новости

Textron Aviation ได้รับมาตรฐานความยั่งยืนของ NATA

โครงเครื่องบินวิชิตาได้รับรองศูนย์บริการทั้งหมด 20 แห่งภายใต้มาตรฐานความยั่งยืนของ NATA สำหรับธุรกิจการบิน