Новости

Piasecki เข้าสู่เฮลิคอปเตอร์ไฮโดรเจนในการแข่งขัน eVTOL

การออกแบบ eVTOL และ UAS ใหม่ของ Piasecki สร้างขึ้นจากยานพาหนะการวิจัยรุ่นเก่า