Новости

นักสู้ LanceR ของโรมาเนียมอบการบรรเทาทุกข์หนึ่งปี

ความล่าช้าในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 ของนอร์เวย์ทำให้โรมาเนียเพิกถอนการตัดสินใจเลิกใช้เครื่องบินขับไล่ MiG-21 LanceR